fbpx

Declarație de credință

Declarația de credință a școlii biblice Zion România

 1. Noi credem că este un Dumnezeu, care există etern în Trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Care este Făcătorul și Susținătorul tuturor lucrurilor vizibile și invizibile.
 2. Noi credem în dumnezeirea Domnului Isus Hristos: Isus a existat în mod etern cu Tatăl, a devenit Om prin miracolul întrupării, fără a înceta în vreun fel să fie Dumnezeu. El este Co-Creator al lumii și al omului, singurul Mântuitor și viitor Judecător.
 3. Noi credem că întregul canon al Scripturii (atât Vechiul, cât și Noul Testament) așa cum au fost date inițial, este Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat și autoritar, având autoritate supremă și finală în tot ceea ce învață și declară.
 4. Noi credem că toți oamenii sunt pierduți fără harul mântuitor al Domnul nostru Isus Hristos; că păcatul este curățat numai prin pocăință și credință personală în sângele prețios al Domnului Isus Hristos; că botezul în apă prin imersiune trebuie să urmeze primirii lui Hristos ca Domn și Mântuitor.
 5. Noi credem că Dumnezeu este perfect capabil să ne păstreze și să ne ferească de cădere și să ne înfățișeze fără vină înaintea prezenței slavei Lui. Totuși, noi putem alege căile noastre, și nu ale lui Dumnezeu, și putem respinge harul lui Dumnezeu, pierzându-ne mântuirea eternă. Noi trebuie să ne continuăm umblarea în adevăr.
 6. Noi credem că lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos pe Cruce furnizează vindecare pentru trup, la fel ca pentru mintea, sufletul și duhul omului. Hristos are răspuns pentru fiecare problemă a omului, fizică sau spirituală.
 7. Noi credem că miracolele și darurile Duhului sunt disponibile astăzi Bisericii pentru edificarea și desăvârșirea membrilor săi.
 8. Noi credem că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Își va cerceta Biserica și va aduce în Împărăție mulțimi de oameni, pregătindu-ne pentru a doua venire a lui Hristos.
 9. Noi credem că botezul Duhului Sfânt, evidențiat prin vorbirea în alte limbi, în conformitate cu Fapte 2:4, este promis tuturor celor care îl doresc, îl cer și se supun lui Dumnezeu.
 10. Noi credem că toți (fie mântuiți, fie nemântuiți) vor fi înviați și vor da socoteală marelui Judecător, a Cărui judecată este finală și eternă.
 11. Noi credem că termenul „căsnicie” are un singur înțeles și că aceasta este o instituție sfântă, prezentată de Dumnezeu în Cuvântul Său. Căsnicia este o relație de legământ între un bărbat și o femeie într-o uniune unică și exclusivă pe viață și ea trebuie să fie o reprezentare a relației dintre Hristos și Biserica Lui. Orice altă definiție a căsniciei este contrară Scripturii și voii lui Dumnezeu (Gen. 1:26; Evr. 13:4).
  Noi credem că Dumnezeu intenționează ca intimitatea sexuală să se desfășoare numai între un bărbat și o femeie căsătoriți unul cu celălalt. Noi credem că Dumnezeu a poruncit să nu existe implicație în activități sexuale intime în afara căsniciei dintre un bărbat și o femeie. Noi credem că orice formă de imoralitate sexuală, cum ar fi adulterul, curvia, homosexualitatea, bisexualitatea, bestialitatea, incestul, pornografia sau orice încercare de a schimba sexul biologic sau de a acționa în orice alt fel, în dezacord cu sexul persoanei este păcătoasă și ofensatoare pentru Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu oferă răscumpărare și restaurare tuturor celor care își mărturisesc și își părăsesc păcatul și caută îndurarea și iertarea lui prin Isus Hristos. Noi credem că trebuie să acordăm oricărei persoane compasiune, dragoste, bunătate, respect și demnitate. Conduita sau atitudinile de ură și hărțuire îndreptate împotriva oricărui individ trebuie repudiate, căci nu sunt în acord cu Scriptura și nici cu doctrinele Bisericii. Noi credem că mariajul este o relație de legământ instituită de Dumnezeu. Noi credem că, indiferent că părțile erau mântuite sau nu în momentul căsătoriei, singura situație în care este recăsătorirea corectă este în cazul decesului fostului soț/ fostei soții (Rom. 7:2-3). În orice altă situație, divorțul și recăsătorirea cu altă persoană este contrară voii și scopurilor lui Dumnezeu.
 12. Noi credem că omul trebuie să trăiască în conformitate cu standardele morale expuse în Scripturi. Aceasta include: trăirea unei vieți sfinte; umplerea cu dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, binefacere, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor (Gal. 5:22-23). Prin urmare, noi ne opunem următoarelor: adulterului, curviei, necurăției (incluzând sodomia, lesbianismul, bisexualitatea, bestialitatea, incestul, pornografia și alte forme de impuritate morală), lascivității, idolatriei, vrăjitoriei, urii, dezacordurilor, certurilor, mâniei, neînțelegerilor, dezbinărilor, ereziilor, invidiei, uciderilor (inclusiv avortul și eutanasia), bețiilor și a chefurilor (Gal. 5: 19-21; 2 Tim. 3:1-6).
 13. Noi credem că Dumnezeu a rânduit și a creat toată autoritatea care constă din trei instituții de bază: 1. Căminul; 2. Biserica; 3. Statul. Fiecare persoană este supusă acestor autorități, dar toate (inclusiv autoritățile însele) sunt răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu și sunt guvernate de Cuvântul Său.
 14. Noi credem că fiecare creștin, ca ispravnic al porției bogăției încredințate lui de Dumnezeu, este obligat să susțină financiar biserica sa locală. Noi credem că Dumnezeu a stabilit zeciuiala ca bază pentru dărnicie, dar că, de asemenea, fiecare creștin ar trebui să dea, în mod sacrificial și cu bucurie și alte ofrande pentru susținerea bisericii, pentru ajutorarea celor în nevoie și pentru răspândirea evangheliei. Noi credem că, odată ce darul a fost dat, o persoană nu are dreptul de a direcționa folosirea zeciuielii sau a ofrandei.
 15. Noi credem că Dumnezeu dorește să planteze în poporul Său o viziune continuă, dându-ne un focus și un scop în viață. Viziunea noastră este reflectată în numele nostru, Sion. În Biblie, Dumnezeu a vorbit despre Sion ca fiind locuința Sa (Ps. 132:13; Ps. 87:2). Prin urmare, dincolo de a avea doctrina corectă, viața integră, slujirea sau faptele bune, țelul nostru suprem este acela de a avea o dorință și o dragoste de Domnul din toată inima. Aceasta ne va face să dorim a-l căuta, să privim frumusețea Lui, să învățăm să facem din prezența Sa căminul nostru, să Îl câștigăm și să Îi desfătăm inima (Ps. 24; Ps. 15; Apoc. 14:1-5; Ps. 27:4; Fil. 3:8).
  Viziunea Sionului este, de asemenea, una progresivă, aceea de a avea cu Hristos, Mirele nostru ceresc, o relație în continuă creștere (Evr. 12:22). Pe măsură ce învățăm să Îl facem pe Hristos singura și unica noastră dorință și Îl ascultăm în toate lucrurile (Psa. 40:8), El ne schimbă în călătoria noastră spirituală astfel încât ne vom califica pentru a locui cu El în Sionul spiritual.
 16. Mărturisirea de credință nu epuizează dimensiunea credinței noastre. Biblia însăși, ca și
  Cuvânt inspirat și infailibil al lui Dumnezeu, care vorbește cu autoritate finală despre adevăr, moralitate și conduita corespunzătoare a omenirii, este unica și sursa finală pentru întreaga noastră credință.